Tak

Vi hjälper dig med omläggning av ditt yttertak. Vi arbetar både med tegel- och plåttak.

Kontakta oss för ett första samtal. Innan anbud lämnas besöker vi dig för att gå igenom vad som ska ingå i just ditt anbud.

Hos Skatteverket kan du ta reda på om du har rätt till ROT-avdrag.