Nybyggnation

Vi arbetar både mot företag och föreningar med delad- och totalentreprenad.

Under projektets gång värdesätter vi en nära och öppen dialog med dig som kund.

Kontakta oss för ett inledande samtal. När vi tillsammans gått igenom dina önskemål får du ett kostnadsförslag och en tidsplanering av oss.

Max Piteå
Max Slagsta Max Slagsta
Nyproduktion bostadsrätter